Aleksandra Sojak-Borodo

powrótPowrótDalejdalej

Klucze do domu

Książnica Kopernikańska, październik 2022

W języku dzieci „dom” to słowo, które określa budynek, coś, co wyrasta ponad powierzchnię ziemi, ma da...ch, okna i drzwi. Jest to też miejsce, gdzie człowiek mieszka, wzrasta, dokąd powraca, gdzie przeżywa dobre i trudne chwile. Żeby wejść do domu potrzebujemy klucza, który otworzy drzwi do tego co materialne, pozwoli wejść do pokoi, kuchni, łazienki, ale pozwoli także poczuć zapach, atmosferę, obecność. Ta codzienna, wielokrotnie powtarzana czynność jak wchodzenie do domu w kontekście wojny, życiowych trudności może być nieosiągalna: czasami brakuje kluczy, czasami są klucze, ale nie można ich użyć…w świecie kreacji i sztuki można więcej - można przynajmniej spróbować połączyć klucz z domem.

Warsztaty są skierowane do dzieci  ze szkół podstawowych, z jednej strony mają być okazją do pracy artystycznej  wychodzącej poza format szkolnej ławki i kartki z bloku, z drugiej mają być pretekstem do  refleksji na temat domu i jego braku.