Aleksandra Sojak-Borodo

powrótPowrótDalejdalej

Obudźmy niedźwiedzie

Książnica Kopernikańska, Toruń, wrzesień 2019 ( Europejskie dni dziedzictwa)

In...spiracją do przygotowania warsztatów była architektura i sztuka wczesnego modernizmu i baczne znalezienie jej przykładów w części Bydgoskiego Przedmieścia najbliższemu Książnicy, czyli ulic Słowackiego i Mickiewicza. Celem warsztatów było stworzenie szeregu pamiątek związanych z modernizmem. Część tych pamiątek  to zaprojektowane wcześniej przeze mnie prace : pocztówki, modele do składania, które każdy uczestnik warsztatów otrzymał. Pomysł wpisywał się w moje dotychczasowe działania na tkance miejskiej, w których staram się zwrócić uwagę na to, że miasto to nie tylko centrum i część reprezentatywna, że równie atrakcyjna może być pocztówka z kamienicą z lat 30 tych, czy taka na której znajdą się Niedźwiedzie Ignacego Zelka. Takie "Wzięcie na warsztat" obiektów mniej oczywistych spełnia też walor edukacyjny i poszerza  świadomość, że nie tylko budynki z przed kilkuset lat są zabytkami, ale także te sprzed 100, 90, 50 lat .