Aleksandra Sojak-Borodo

powrótPowrótDalejdalej

Domowo

Cykl domowo
Składają się na niego realizacje związane z pamięcią, dzieciństwem konfrontacją marzeń z rzeczywistością, doświadczaniem macierzyństwa.