punkty

Na całość pracy składają się następujące elementy: Cztery prace o wymiarach 2/1 m na dwóch z nich znajdują się ręcznie wykonane punkty, na dwóch wydruki komputerowe, czterdzieści prac o wymiarach 25/25 cm - są to płótna, na których znajdują się powiększone w skali 1:1000 punkty z dużych prac oraz zapis video, który na przemian pokazuje pracę mojej ręki i pracę drukarki. Założeniem Punktów było skonfrontowanie tego co „ręką ludzką uczynione” z „pracą” maszyny. Zależało mi, by zbadać ten proces w możliwie jak najczystszy sposób, dlatego użyłam najprostszego znaku jakim jest punkt. Prace wykonane ręcznie powstawały ponad pół roku, wiązały się z długim monotonnym zapisywaniem ciągów punktów. Wykonywanie tej niecodziennej czynności było z jednej strony nużące, z drugiej dawało możliwość zanurzenia się w innym wymiarze, w którym czas wyznaczają kolejne punkty stawiane na płaszczyźnie. Gest punktowania nawiązuje do realizacji Romana Opałki, w podobny sposób mierząc się z przemijającym czasem, chociaż punkty w przeciwieństwie do liczb nie dają tak konkretnego i namacalnego obrazu czasu. Każdy z punktów wykonanych ręką różni się od pozostałych, jest niepowtarzalny i jedyny, zaś punkty wygenerowane komputerowo i wydrukowane są identyczne.

 punkty - zbliżenie

punkty - zbliżenie