plan domu

Praca, która polegała na zestawieniu, dwóch planów: Jeden jest to plan, który narysowałam będąc dzieckiem, drugi to po prostu plan techniczny mieszkania, w którym teraz mieszkam, to takie zestawienie marzeń z rzeczywistością. Praca była prezentowana podczas "Domowejatmosfery" w Krakowie w październiku 2004.

Data powstania: około 1990

Data powstania: około 1990

Plan 2004

Plan 2004