jak?

Realizacja, do której inspiracją był fragment wiersza Edwarda Stachury o tym samym tytule, który powraca do mnie co jakiś czas, zwłaszcza w okresie okołozaduszkowym:

Jak winny-li-niewinny sumienia wyrzut Że się żyje gdy umarło tylu tylu tylu (...)

Edward Stachura, "Jak"

Na ścianach galerii znalazło się ponad 800 tabliczek z datami urodzin i śmierci bliskich mi osób, zarówno tych, których znałam, jak i osób, które wywierały i wywierają na mnie wpływ poprzez swoje teksty, obrazy, filmy, postawę życiową.

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras

„JAK?”, Galeria Autorska Kaji i Solińskiego, Bydgoszcz, 2013, fot. Marek Pietras