artefon

Artefon jest prostym w obsłudze systemem komunikacji wewnątrzgaleryjnej. Za pomocą artefonu możesz nawiązać kontakt z obecnym w galerii artystą, osobą zwiedzającą lub kimś, kto znalazł się tu zupełnie przypadkowo. Artefon może służyć wymianie opinii na temat prac, które w danym momencie prezentowane są w galerii, zachęca do rozmowy na temat sztuki i wyrażania szczerych opinii (słuchawka bezpiecznie izoluje uczestników rozmowy). Proponowane tematy rozmów (tzw. tematy na zagajenie): a) mój ulubiony artysta, b) egzystencja jednostki uwikłanej w problemy współczesnego świata. Jeżeli słyszysz dźwięk artefonu podnieś słuchawkę, ktoś chce z Tobą porozmawiać o sztuce! Rozmowy nie są nagrywane.

Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław 2008; fot. Andreas Widmer

Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław 2008; fot. Andreas Widmer

Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław 2008; fot. Andreas Widmer

Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław 2008; fot. Andreas Widmer

Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław 2008; fot. Andreas Widmer

Mów do mnie jeszcze, Studio BWA, Wrocław 2008; fot. Andreas Widmer